Et brudepar, kledd i bunad, danser sammen. De er vendt mot hverandre. Bruden har brudekrone.
Brudedans: Clara Rasmussen, Christian Christensen (utsnitt), 1903, fra balletten «Brudeferd i Hardanger» av August Bournonville
Foto: Peter Elfelt
  • 8. mars 18.15–18.35, 9.–10. mars 12.30–12.50 og 14.45–15.05
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet

For 171 år siden ble det laget en ballettforestilling, inspirert av Tidemand og Gudes verk «Brudeferd i Hardanger».

8.–10. mars kan du oppleve utdrag fra den opprinnelige balletten i samspill med en moderne nytolking i Lyshallen. Forestillingen er et samarbeid mellom Den Norske Opera & Ballett og Nasjonalmuseet.    

Før hver forestilling kan du bli med på et kort introduksjonsforedrag i museets auditorium i 1. etasje. Frida Steenhoff Hov (formidler ved Den Norske Opera & Ballett) forteller om den originale balletten, nytolkingen, temaer i forestillingen og hvorfor den settes opp i museet nå.

Foredragene er gratis og krever ingen påmelding. Det er begrenset antall plasser, første til mølla-prinsippet gjelder. Velkommen!

Ballettforestillingene i Lyshallen er dessverre utsolgt.