Bildet er et portrett av Britta Marakatt-Labba
Foto: Mer Film / Andreas Goodvin
  • 16. mars 2024 kl. 14.00–16.00
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • Begrenset antall plasser

Velkommen til kunstnersamtale med Britta Marakatt-Labba og filmvisning av «Historjá – Broderi for Sápmi», i forbindelse med utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Arrangementet er gratis, og alle er velkomne! 

Hør kunstneren Britta Marakatt-Labba, i samtale med regissør Thomas Jackson, snakke om sitt kunstnerskap og den prisbelønte dokumentaren Historjá – Broderi for Sápmi. Filmen tar utgangspunkt i Marakatt-Labbas hovedverk Historjá, et 24 meter langt broderi som skildrer motiver fra samisk historie. Broderiet kan oppleves i Marakatt-Labbas utstilling «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting» i Nasjonalmuseet.

«Historjá – Broderi for Sápmi»

Historjá – Broderi for Sápmi er en dokumentar om Marakatt-Labbas kunstnerskap og livshistorie. Filmen gir et innblikk i samisk historie og hvordan klimaendringene truer livsgrunnlaget til den samiske kulturen. Den vever vakre naturfoto fra Sápmi sammen med utforskning av Marakatt-Labbas kunst og arkivbilder, fra blant annet Alta-aksjonen på 1980-tallet. Filmen er poetisk og en maning til kamp.

– Kampen begynte da jeg ble født, for i den samiske kulturen har vi alltid blitt tvunget til å kjempe. Nå har vi en ny kamp å føre, mot klimaforandringene. Vinner vi ikke den kommer den til å bli vår siste, sier Marakatt-Labba i Historjá. Broderi for Sápmi.

Britta Marakatt-Labba (f. 1951) er en svensk-samisk tekstilkunstner, maler og grafiker som hovedsakelig arbeider med broderi, tekstil, akvarell og litografi. Marakatt-Labbas kunstnerskap tar for seg samisk historie og kultur og politiske refleksjoner rundt økologi, klima og feminisme.

Thomas Jackson (f. 1976) er en svensk regissør og manusforfatter. Jacksons filmer har blitt vist på filmfestivalen i Berlin, Toronto Hot Docs, CPH:DOX i København og Tokyo Film Festival. Han har også jobbet for SVT med programmer som Kobra og Jills veranda.

Oppmøte i Auditoriet. Første til mølla-prinsippet gjelder. Arrangementet er gratis, og du trenger ikke inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta.

Velkommen!

Bures boahtin dáiddárságastallamii Britta Marakatt-Labbain ja “Historjá – Broderi for Sápmi” filbmačájáhussii

Boađe guldalit dáiddára Britta Marakatt-Labba ságastallat filbmabagadalliin Thomas Jacksoniin, go Marakatt-Labba muitala iežas dáidaga ja bálkkašuvvon Historjá – Broderi for Sápmi (Historjá – Sákkaldagat Sápmái) dokumentára birra. Filmma vuolggasadji lea Marakatt-Labba váldodáidagis Historjá, mii lea 24 mehter guhkkosaš sákkaldatgovva, mii čájeha dáhpáhusaid sámi historjjás. Sákkaldatgova beassá oaidnit Marakatt-Labba čájáhusas "Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat" Nationálamuseas.

“Historjá – Sákkaldagat Sápmái”

Historjá – Sákkaldagat Sápmái lea dokumentára Marakatt-Labba dáidagiid birra ja su iežas eallinhistorjjá birra. Filbma čájeha veahá sámi historjjá birra, ja movt dálkkádatrievdadeamit áitet sámi kultuvrra birgenvuođu. Das gođđá čáppa luonddugovaid Sámis, seammás go suokkarda Marakatt-Labba dáidagiid ja vuorkágovaid, earret eará Áltá-akšuvnnas 1980-logus. Filbma lea poehtalaš ja dakkár mii ávžžuha vuostálastit.

- Dáistaleapmi álggii go juo riegádeamis, go sámi kultuvrras mii leat bákkus álo vuostálastán. Dál mis lea ođđa dáistaleapmi maid fertet gozihit, dálkkádatrievdamiid vuostá. Jus dan eat ceavzze, de boahtá dát leat min maŋimuš, dadjá Marakatt-Labba Historjá - Sákkaldagat Sápmái dokumentáras.

Britta Marakatt-Labba (r. 1951) lea ruoŧabeale sámi tekstiiladáiddár, málejeaddji ja grafihkkár, gii eanaš bargá sákkaldagaiguin, tekstiillain, akvareallain ja litografiijain. Marakatt-Labba dáidda čalmmustahttá sámi historjjá ja kultuvrra, ja politihkalaš smiehttamušaid ekologiija, dálkkádaga ja feminisma birra.

Thomas Jackson (r. 1976) lea ruoŧŧelaš filbmabagadalli ja mánusčálli. Jacksona filmmat leat čájehuvvon filbmafestiválain Berlinas, Toronto Hot Docs:as, CPH:DOX:as Københámmanis ja Tokyo Film Festivalas. Son lea maid bargan SVT prográmmaiguin, nugo Kobra ja Jills veranda.

Bures boahtin!

Tekniske spesifikasjoner: 

ORIGINALTITTEL
Historjá - Stygn för Sápmi

LAND/ÅR
Sápmi/Sverige 2022

LENGDE
89 minutter

SPRÅK
Nordsamisk, svensk. Tekstet på engelsk

REGI og MANUS
Thomas Jackson

MEDVIRKENDE
Britta Marakatt-Labba, John-Isak Labba

//

Teknihkalaš spesifikašuvnnat:

ORIGINÁLANAMMA
Historjá - Stygn för Sápmi

RIIKA/JAHKI
Sápmi/Ruoŧŧa 2022

GUHKKODAT
89 minuhta

GIELLA
Davvisámegiella, ruoŧagiella. Tekstejuvvon eŋgelasgillii

BAGADALLAN  JA MÁNUS
Thomas Jackson

OASSÁLASTIT
Britta Marakatt-Labba, John-Isak Labba