Britta Marakatt-Labba, «Gierdu II / Sirkel II / Circle II» (utsnitt), 2020 © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: Kode Bergen / Dag Fosse
  • 17. og 20. mars 2024 kl. 14.00–15.00
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til kuratoromvisning i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting».

I denne omvisningen blir du bedre kjent med Britta Marakatt-Labbas kunstnerskap. Gjennom sentrale verk som spenner fra 1970-tallet og frem til i dag, åpner utstillingen opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers, hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.

Gjennom et halvt århundre har Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi, men også med akvarell, skulptur, installasjon og grafikk. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Oppmøte og påmelding i infoskranken i Vestibylen. Det er begrenset antall plasser på omvisningen. Omvisningen er gratis, men du må ha inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Denne omvisningen holdes på norsk.

Velkommen!

Bures boahtin oahpisteapmái kuráhtoriin “Britta Marakatt-Labba – Bastilis sákkaldagat” čájáhusas.

Dán čájáhusas oahpásnuvvat sámi dáiddárin Britta Marakatt-Labbain (r. 1951, Sápmi). Dehálaš dáidagiid bokte, mat leat ráhkaduvvon 1970-logus gitta otnážii, rahpá čájáhus valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis.

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin. Son lea inspirašuvdnan nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Olgofeaskára diehtojuohkinskráŋkka lusa mii deaivvadit ja doppe lea maid vejolaš dieđihit oahpisteapmái. Leat ráddjejuvvon skájit oahpisteapmái. Oahpisteapmi lea nuvttá, muhto dus ferte leat sisabeassanbileahtta museai. Oahpisteapmi lea dárogillii.

Bures boahtin!