Figurer laget til bruk i arkitektoniske tegninger. Figurene kalles Skaldgubbar og er utviklet av Teodor Javanaud Emdén.
Foto: Teodor Javanaud Emdén, Skalgubbar, 2011, Nettside med Bildefiler.
  • 24. mars 2024 kl. 14.00–15.00
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til kuratoromvisning der Joakim Skajaa forteller om hvordan sosiale medier og delingskultur har preget de arkitektoniske tegningene i utstillingen.

Utstillingen er den første store presentasjonen av samtidsarkitektur i Lyshallen. Den viser et stort utvalg av arkitektoniske tegninger fra de siste 15 årene. Tegninger som på ulike måter sier noe om hvordan arkitektene har respondert på utviklingen i samfunnet rundt seg, og hvordan det kommer til syne i tegningene.

Kuratoromvisningen er gratis, men du trenger gyldig inngangsbillett til museet.
Oppmøte i utstillingen i Lyshallen.