Bildet viser en tegning av Erik Werenskiold fra «Familien på Gilje» der Thinka ligger fortvilet i sengen sin.
Erik Werenskiold, «Ma og Thinka», illustrasjon til Familien på Gilije, 1904 (utsnitt).
Foto: Nasjonalmuseet / Dag A. Ivarsøy
  • 13. mars kl. 17.30–18.00 og 17. mars kl. 14.00–14.30
  • Nasjonalmuseet

Utstillingen «Mitt liv! Mitt valg?» viser et utvalg av Erik Werenskiolds tegninger til Jonas Lies roman «Familien på Gilje» sammen med nye verk av samtidskunstnerne Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani.

Kurator formidling Mariken Kramer og kurator Møyfrid Tveit gir deg et innblikk i hvordan de tre kunstnerne framstiller ulike menneskers livsvilkår og livsvalg. Tegningene gjenspeiler kontraster, men også likheter ved samfunnet i dag og for 170 år siden. 

På omvisningen den 17. mars vil kunsterne Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani være tilstede.

Omvisningen varer i ca. 45 minutter og er gratis med gyldig billett til museet.
Oppmøte i Galleri grafikk og tegning.

Velkommen!