Lilla Hansen «Appendix», 1898.
Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
  • 12. mars 2024 kl. 9.30–16.00
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • Begrenset antall plasser

Velkommen til fagseminar i anledning utstillingen «Drager og laft».

I dette seminaret vil inviterte forskere utdype interessante aspekter som berøres i utstillingen, og sette utstillingens tematikk i en videre arkitektur- og kulturhistorisk sammenheng.

På programmet står et spekter av problemstillinger som vil berike opplevelsen av utstillingen, bygge videre på katalogens artikler og gi innblikk i nyere forskning på flere berørte felt.

Program:

9.30: Registrering. Kaffe og te serveres.

10.00–10.20: Monica Grini, postdoktor, Universitetet i Agder: Om utskrivingen av det samiske i den nasjonale kunsthistorien

10.30–11.00: Tonje Sørensen, forsker, Universitetet i Bergen: Norske hus i koloniale nettverk

11.00–11.15: Pause

11.15–11.35: Nils Messel, seniorforsker emeritus, Nasjonalmuseet: Flintoe og stavkirkene

11.45–12.05: Jens Christian Eldal, seniorforsker emeritus, Norsk institutt for kulturminneforskning: Stavkirkeformer i nye kirker 1847–ca. 1870

12.15–13.15: Lunsjpause. Bevertning er ikke inkludert i billetten. Lunsj kan kjøpes i museets kafé.

13.15–13.35: Bente Aass Solbakken, seniorkurator, Nasjonalmuseet: Hermann Schirmers arkitektoniske nasjonalisme

13.45–14.05: Even Smith Wergeland, førsteamanuensis, Arkitektur og designhøgskolen: Ingri Aas og Gressbanen på Holmen

14.15–14.45: Pause

14.45–15.05: Sine Halkjelsvik Bjordal, postdoktor, Universitetet i Oslo: Dahls sirkulerende stavkirker

15.15–15.35: Mari Hvattum, professor, Arkitektur og designhøgskolen: Nasjonal stil – en selvmotsigelse?

15.45: Slutt

NB! Benytt museumsinngangen ved biblioteket, Dronning Mauds gate 2.