Britta Marakatt-Labba, Hedersportrett (utsnitt), 2022 © Marja Helander
Foto: Marja Helander
  • 14. mars 2024 kl. 18.00–21.00
  • Nasjonalmuseet – Salongen

Velkommen til åpning av utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Arrangementet er gratis, og alle er velkomne!

Utstillingen åpner opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.  

Britta Marakatt-Labba (f. 1951, Sápmi) har gjennom et halvt århundre vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi, men også med akvarell, skulptur, installasjon og grafikk.

Program

  • ·18.00: Dørene åpner
  • 18.30: Programmet starter
  • 19.00: Utstillingen åpner
  • Musikalsk innslag med Georg Buljo og Per Willy Aaserud

Oppmøte i Salongen. Du trenger ikke billett, men kom gjerne tidlig for å sikre deg inngang. Det er 18 års aldersgrense på arrangementet.

Les mer om utstillingen her

Čájáhusrahpan Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat

Bures boahtin «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» čájáhusa rahpamii. Lágideapmi lea nuvttá, ja buohkat leat bures boahtin!

Čájáhusas sáhtát vásihit girjás ja máŋggabealat visuálalaš máilmmi, mas earret eará lea birasvuostálastima ja dálkkádatváttisvuođa birra, main eamiálbmotperspektiiva lea guovddážis.

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba (r. 1951) leamaš okta dáin guovddáš dáiddárin Sámis. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldatgovaiguin, muhto maiddái akvareallain, bácciiguin, installašuvnnain ja grafihkain.

Prográmma

  • 18.00: Uvssat rahpasit
  • 18.30: Prográmma álgá
  • 19.00: čájáhus rahpasa
  • Georg Buljo ja Per Willy Aaserud čuojaheaba musihka

Don it dárbbaš bileahta, muhto boađe áinnas árrat, vai sihkkarasttát ahte beasat sisa. Dán lágideapmái lea 18 jahkásaš ahkemearri.