Foto: Nasjonalmuseet/Ina Wesenberg
  • 23. april 2024 kl. 13.00–13.30 og 17.30–18.00
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til dypdykk med seniorkurator samling Knut Astrup Bull.

Fra 1600-tallet har Europa vært betatt av det hvite kinesiske porselenet med blå dekor. Den ekte varen var i tidligere tider kostbare luksusvarer og europeiske produsenter startet derfor tidlig med å lage kopier utført i billigere leirgods.
Mønstrene er i dag blitt en del av populærkulturen og mønsteret «Blue Willow» står i en særstilling.

I dag er denne kulturarven blitt et kunstnerisk materiale for keramikere.
De lager nye versjoner, eller bruker gamle gjenstander og omarbeider dem til kunstverk.

Oppmøte i rom 29 i første etasje i samlingspresentasjonen i Nasjonalmuseet.

Arrangementet er inkludert i inngangsbilletten til museet. Første til mølla-prinsippet gjelder.   

Dypdykk 

Ønsker du å bli godt kjent med et kunstverk eller et tema i en utstilling? Bli med på en Dypdykk-omvisning hvor du kan få dypere forståelse for kunst, arkitektur og design! 

Ønsker du kun et overblikk? Nasjonalmuseet tilbyr også «Nysgjerrig på»; omvisninger som gir en enklere oversikt over et kunstnerskap, noen kunstverk eller et tema.