En blå sirkel, omgitt av en hvit sirkel, på en bakgrunn med en brodert illustrasjon av Melkeveien
Britta Marakatt-Labba, «Lodderáidaras / Melkeveien / The Milky Way» (utsnitt), 2022. © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: Stortinget
  • 7. mai 2024 kl. 13.00–13.45
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen

Ta med babyen, og bli med på omvisning i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting»!

I denne omvisningen blir du bedre kjent med Britta Marakatt-Labbas kunstnerskap. Gjennom sentrale verk som spenner fra 1970-tallet og frem til i dag, åpner utstillingen opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers, hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.

I et halvt århundre har Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Oppmøte i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Omvisningen er gratis, men du må melde deg på. Besøkende over 18 år må ha gyldig inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å kunne delta. Denne omvisningen holdes på norsk.

Velkommen!

Babyomvisninger

Bli med på babyomvisning i Nasjonalmuseet. Omvisningene er lagt til rette for omsorgsgivere i permisjon som ønsker kulturelt påfyll.

Omvisningen varer i ca. 45 minutter. Barnevogner kan parkeres i Nasjonalmuseets underetasje. I etterkant er det også mulighet til å bli igjen, gi mat til og stelle barnet i egnede lokaler. Det anbefales å ha med bæresele. Ta kontakt med en museumsvert om du trenger bistand når du kommer til museet.


Váldde njuoratmánnát fárrui “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagaid” čájáhusa oahpisteapmái!

Dán čájáhusas oahpásnuvvat sámi dáiddárin Britta Marakatt-Labbain (r. 1951, Sápmi). Dehálaš dáidagiid bokte, mat leat ráhkaduvvon 1970-logus gitta otnážii, rahpá čájáhus valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis.

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin. Son lea inspirašuvdnan nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Oahpisteapmi lea heivehuvvon vátnemiidda ja fuolaheddjiide, geat leat permišuvnnas ja geat háliidit ođđa kultuvrralaš vásáhusa. Mánávovnnaid sáhttá guođđit Nationálamusea vuolit geardái. Maŋŋil lea vejolaš bisánastit ja borahit ja dikšut máná heivvolaš lanjain. Mii ávžžuhit ahte válddát mielde guottahaga máná várás.

Mii čoahkkanit “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagaid” čájáhussii. Oahpisteapmi lea nuvttá, muhto dasa fertet dieđihit. Dus maiddái ferte leat sisabeassanbileahtta museai. Dát oahpisteapmi lea dárogillii.

Bures boahtin!