Fotografi av fiolinist som spiller konsert
Foto: Oslo-filharmonien. Bård Gundersen.
  • 29. mai 2024 kl. 18.00–19.30
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet

Mange kunstnere har latt seg fascinere av musikkens kraft og evne til å sette følelsene i sving.

I dette arrangementet får du vite mer om hvordan Vasilij Kandinskij og Mark Rothko lot seg inspirere av musikken, og høre Oslo-filharmoniens musikere spille.

Karianne Ommundsen, kurator formidling i Nasjonalmuseet, vil fortelle om musikkens betydning for Kandinskijs tenkning og tidlige kunstnerskap, og om hans kontakt med den banebrytende østerrikske komponisten Arnold Schönberg. I sitt foredrag vil Øystein Ustvedt, kurator samling i Nasjonalmuseet, gi et innblikk i Rothkos interesse for musikk, og hvordan han la vekt på Mozarts evne til «å smile gjennom tårer» i sine komposisjoner.

Foredraget er åpent for alle, men krever påmelding. Arrangementet er en del av formidlingsprogrammet til de aktuelle utstillingene «Kandinskij. Inn i det ukjente» og «Mark Rothko. Malerier på papir».