Britta Marakatt-Labba, Hedersportrett (utsnitt), 2022 © Marja Helander
Foto: Marja Helander
  • 11. mai 2024 kl. 12.00–12.45
  • Nasjonalmuseet
  • På tegnspråk

I denne omvisningen blir du bedre kjent med Britta Marakatt-Labbas kunstnerskap!

Gjennom sentrale verk som spenner fra 1970-tallet og frem til i dag, åpner utstillingen opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers, hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt. I omvisningen ser vi nærmere hennes arbeider i broderi, akvarell, skulptur, installasjon og grafikk.

Gjennom et halvt århundre har Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Omvisninger på tegnspråk

I denne omvisningen kan du bli bedre kjent med et tema innenfor kunst, arkitektur og design med tegnspråk.

Omvisningen er gratis, men du må ha inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Omvisningen krever påmelding. Den varer i 45 minutter. Du kan beregne ca. 1 time totalt, inkludert forflytning. Oppmøte ved infoskranken i Vestibylen. 

Ønsker du å bestille en privat omvisning på tegnspråk?
Ta kontakt med omvisninger@nasjonalmuseet.no

Oahpisteapmi mearkagiela bokte ”Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhusas

Dán čájáhusas oahpásnuvvat sámi dáiddárin Britta Marakatt-Labbain (r. 1951, Sápmi). Dehálaš dáidagiid bokte, mat leat ráhkaduvvon 1970-logus gitta otnážii, rahpá čájáhus valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis. Oahpisteamis mii geahččat su dáidagiid mat leat sákkaldatgovat, akvareallat, báccit, installašuvnnat ja grafihka.

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin. Son lea inspirašuvdnan nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Oahpisteapmi mearkagillii

Dán oahpisteamis beasat mearkagiela bokte oahpásmuvvat muhtun fáttáin dáidagis, arkitektuvrras ja hábmemis. Oahpisteapmi bistá 45 minuhta. Fertet rehkenastit sullii diimmu oktiibuot, oktan museas sirddašit. Mii deaivvadit diehtojuohkindiskka luhtte musea váldofeaskáris.

Priváhta oahpisteapmi

Háliidat go diŋgot priváhta oahpisteami mearkagillii? Váldde oktavuođa e-poasta bokte: omvisninger@nasjonalmuseet.no