Bildet viser et kunstverk i mørkeblått tekstil med en sirkelform i midten dekket av stjerner.
Britta Marakatt-Labba, Lodderáidaras / Melkeveien / The Milky Way, 2022 (utsnitt). © Marakatt-Labba, Britta/BONO.
Foto: Stortinget
  • 22. mai 2024 kl. 17.30–20.00
  • Nasjonalmuseet – Verksted B

Plot/Oslo inviterer til et spennende og sosialt kveldsarrangement med gratis mat, omvisning og workshop!

Denne kvelden kan du bli med på å utforske utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Før omvisningen begynner, blir det servert gratis mat og drikke. Du trenger ikke å vite noe om samtidskunst eller holde på med kunst selv for å være med, alt du trenger å være er nysgjerrig!

Gjennom et halvt århundre har Britta Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Plot/Oslo er en kunstklubb for unge mellom 18 og 25 år som utforsker samtidskunsten gjennom spennende og sosiale arrangementer hver måned helt gratis.

Arrangementet er gratis, men for å delta må du være Plot/Oslo-medlem. Meld deg inn i Plot/Oslo her

Oppmøte og påmelding i infoskranken i Vestibylen. Det er begrenset antall plasser på omvisningen. Arrangementet foregår på norsk.

Velkommen!

Plot/Oslo bovde “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhusa oahpisteapmái, bargobádjái ja nuvttá bibmui!

Plot/Oslo bovde servvoštallat gelddolaš eahketdoaluide, gos lea nuvttá biebmu, oahpisteapmi ja bargobádji! Dán eahkeda beasat vuolgit mielde geahčat “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhusa. Ovdal go oahpisteapmi álgá, de guossohuvvo nuvttá biebmu ja jugus. Don it dárbbaš maidige diehtit dálááiggedáidaga birra dahje ieš bargat dáidagiin go dása galggat sáhttit searvat. Dárbbašat dušše leat sáhkkii!

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin. Son lea inspirašuvdnan nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Plot/Oslo lea dáiddasearvi nuoraide gaskal 18 ja 25 jagi, geat oktii mánus suokkardit dálááiggedáidaga gelddolaš ja sosiálalaš doaimmaid bokte nuvttá.

Doalut lea nuvttá, muhto jus áiggut searvat, de ferte dus leat bileahtta doaluide ja fertet leat Plot-miellahttu. Ádjána dušše moadde sekundda searvat miellahttun. Loga eambbo: Plot/Oslo

Váldofeaskára diehtojuohkinskráŋkka lusa mii deaivvadit ja doppe lea maid vejolaš dieđihit oahpisteapmái. Leat ráddjejuvvon sajit oahpisteapmái. Lágideapmi lea dárogillii.

Bures boahtin!