Britta Marakatt-Labba, Hedersportrett (utsnitt), 2022 © Marja Helander
Foto: Marja Helander
  • 25. mai 2024 kl. 12.00–12.45
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen
  • Synstolket

Bli med på en synstolket omvisning i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting».

Gjennom et halvt århundre har Britta Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. I omvisningen blir du kjent med Marakatt-Labbas billedverden innenfor broderier, grafikk, akvarell, skulptur og installasjon. Utstillingen åpner opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.

Påmelding

Omvisningen krever påmelding, og det er 20 plasser. Omvisningen er gratis, men du må ha inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Ledsager kan hente ut gratis billett.

Omvisninger med synstolk

I denne omvisningen kan du bli bedre kjent med et tema innenfor kunst, arkitektur og design med synstolk.

Omvisningen varer i 45 minutter. Du kan beregne ca. 1 time totalt, inkludert forflytning. Oppmøte: Vestibylen ved infoskranken.

Ønsker du å bestille en privat omvisning med synstolk? Ta kontakt med omvisninger@nasjonalmuseet.no

Čalmmehemiide dáiddadulkon oahpisteapmi: “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat”čájáhusas

Searvva čalmmehemiid oahpisteapmái “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagaid” čájáhussii. Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddárin. Oahpisteamis geahččat mii su govvamáilmmi gos leat sákkaldatgovat, akvareallat, báccit, installašuvnnat ja grafihka.

Čájáhus rahpá valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis.

Mii čoahkkanit diehtojuohkindiskka lusa váldofeaskáris go boađát Nationálamusea sisa. Oahpisteapmi bistá 45 minuhta. Fertet rehkenastit ádjánit sullii diimmu oktiibuot.

Dieđiheapmi

Fertet dieđihit oahpisteapmái, ja dáppe leat 20 saji. Oahpisteapmi lea nuvttá, muhto searvamii ferte dus leat sisabeassanbileahtta Nationálamuseai. Mieđušteaddji oažžu nuvttá bileahta.

Leat go dus gažaldagat? Váldde oktavuođa e-poasta bokte: omvisning@nasjonalmuseet.no