En stor blå sirkel med en liten blå sirkel nede til venstre. Den store likner verdensrommet, den lille har 11 røde og blå hornlu
Britta Marakatt-Labba, «Utover alt 1» (utsnitt), 2023.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen © Marakatt-Labba, Britta/BONO
  • 19. juni 2024 kl. 17.00–19.00
  • Nasjonalmuseet – Auditoriet
  • Begrenset antall plasser

Velkommen til foredrag om duodji med Gunvor Guttorm!

Duodji er et tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Her kan du lære om duodji som begrep og i tilknytning til utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting».

Britta Marakatt-Labba (f. 1951, Sápmi) har gjennom et halvt århundre vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi, men også med akvarell, skulptur, installasjon og grafikk.

Gunvor Guttorm er professor i duodji (samisk kunst og håndverk, tradisjonskunst og brukskunst) ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Guovdageaidnu/Kautokeino, hvor hun har vært rektor fra 2015–2019. Guttorm har i flere tiår kjempet for høyere utdanning i duodji, og har sammen med sine kolleger, bygget opp bachelor- og masterprogrammer i duodji – en utdanning som er forankret i et samisk verdensbilde, i filosofi og i samisk språk.

Oppmøte i vrimleområdet ved Auditoriet. Første til mølla-prinsippet gjelder. Arrangementet er gratis, og du trenger ikke inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Foredraget holdes på norsk.

Bures boahtin Guttorm Guttorma logaldallamii duoji birra!

Duodji lea sámi árbevirolaš giehtabargu ja dáiddaduodji. Dáppe beasat oahppat eambbo duoji birra “Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat” čájáhusa oktavuođas.

Britta Marakatt-Labba (r. 1951 Sámis) lea leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin, muhto maiddái akvareallain, bácciin, installašuvnnain ja grafihkain.

Gunvor Guttorm lea duodjeprofessor Sámi allaskuvllas Guovdageainnus, gos son lea maid leamaš rektorin 2015–2019 áigodagas. Guttorm lea máŋgalot jagi rahčan oažžut alitoahpu duojis, ja lea ovttas iežas bargoustibiiguin ásahan bachelor- ja masterprográmmaid duojis. Dát oahppu lea sámi máilmmigovas, jurddašanvuogis ja sámegielas vuođđuduvvon.

Mii deaivvadit feaskáris mii lea Auditoriija olggobealde. Gii olle ovddemus-prinsihppa gusto. Doalut lea nuvttá, ja dása searvamii it dárbbaš ge sisabeassanbileahta Nationálamuseai.