Kråker kommer flyvende fra himmelen, forvandles til politi som arresterer demonstrerende samer.
Britta Marakatt-Labba, «Garjját/Kråkene» (utsnitt), 2021 © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: Hans-Olof Utsi
  • 8. juni 2024 kl. 10.30–11.00
  • Nasjonalmuseet
  • På norsk
  • Begrenset antall plasser

Fullbooket!

Velkommen til en samtale om «Garjját/Kråkene» av Britta Marakatt-Labba. Her kan du lære om verket, som er del av utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Etterpå går turen inn i utstillingen i Lyshallen.

Gjennom et halvt århundre har Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Arrangementet er inkludert i inngangsbilletten til museet, men du må hente billett via knappen øverst for å sikre deg plass. Oppmøte i Salongen i 2. etasje. Samtalen foregår på norsk.

Kaffe og et kunstverk

Kjøp deg en kopp kaffe og bli med på en samtale om et kunstverk i Nasjonalmuseet. Etterpå går turen inn til det aktuelle kunstverket i utstillingene.

Gáffestállan ja dáidda: Britta Marakatt-Labba «Garjját» dáidda

Bures boahtin ságastallamii «Garjját» dáidaga birra, maid Britta Marakatt-Labba lea ráhkadan. Dáidda lea oassin «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» čájáhusas.

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldatgovaiguin. Son lea inspirašuvdna nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Doalut leat nuvttá, muhto jus háliidat searvat de don fertet dieđihit ja dasto dárbbašat sisabeassanbileahtta museii. Mii deaivvadit Salongen kaféas Nationálamusea nuppi gearddis. Ságastallan lea dárogillii.

Gáffestállan ja dáidda

Searvva dáidaga birra ságastallamii ja návddaš nuvttá gáfe Nationálamuseas. Maŋŋil mannat viidáseappot čájáhussii dihto dáidaga lusa.