En blå sirkel, omgitt av en hvit sirkel, på en bakgrunn med en brodert illustrasjon av Melkeveien
Britta Marakatt-Labba, «Lodderáidaras / Melkeveien / The Milky Way» (utsnitt), 2022. © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: Stortinget
  • 23. juni 2024 kl. 14.00–14.45. 25. juni 14.00–14.45 og 18.30–19.15
  • Nasjonalmuseet – Lyshallen

Det er begrenset antall plasser. Arrangementet krever påmelding i Infoskranken samme dag, og du må ha billett til museet for å kunne delta. Første til mølla-prinsippet gjelder.

Velkommen til omvisning i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting».

I denne omvisningen blir du bedre kjent med Britta Marakatt-Labbas (f. 1951, Sápmi) kunstnerskap. Gjennom sentrale verk som spenner fra 1970-tallet og frem til i dag, åpner utstillingen opp for et rikt og mangfoldig visuelt univers, hvor blant annet miljøkamp og klimaproblematikk fra et urfolksperspektiv står sentralt.

Gjennom et halvt århundre har Marakatt-Labba vært en av Sápmis mest sentrale kunstnere. Med et ønske om å synliggjøre samisk kultur og historie, arbeider hun hovedsakelig med broderi. Hun regnes som en inspirasjon for en ny generasjon av unge som kjemper for naturvern og samiske rettigheter.

Oppmøte og påmelding i infoskranken i Vestibylen. Det er begrenset antall plasser på omvisningen. Omvisningen er gratis, men du må ha inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Denne omvisningen holdes på norsk.

Velkommen!

Nysgjerrig på

«Nysgjerrig på» er omvisninger som byr på et overblikk over et aktuelt kunstnerskap, noen kunstverk eller et tema innen, kunst, arkitektur og design. Ønsker du noe som går mer i dybden? Nasjonalmuseet tilbyr også «Dypdykk»; omvisninger som gir et dypere innblikk i et tema.

Privat omvisning   

Ønsker du en privat omvisning? Ta kontakt med omvisninger@nasjonalmuseet.no for mer informasjon.

Bures boahtin dárogielat oahpisteapmái “Britta Marakatt-Labba – Bastilis sákkaldagat” čájáhusas

Dán čájáhusas oahpásnuvvat sámi dáiddárin Britta Marakatt-Labbain (r. 1951, Sápmi). Dehálaš dáidagiid bokte, mat leat ráhkaduvvon 1970-logus gitta otnážii, rahpá čájáhus valjis ja girjás govvamáilbmái, gos earret eará birasrahčan ja dálkkádatváttisvuođat eamiálbmotoainnu mielde leat guovddážis.

Čuohtejahkebeale áigodagas lea Marakatt-Labba leamaš okta dáin deháleamos sámi dáiddáriin. Son háliida čalmmustahttit sámi kultuvrra ja historjjá, ja bargá eanaš sákkaldagaiguin. Son lea inspirašuvdnan nuorat buolvvaide, geat dáistalit luonddugáhttema ja sámi rivttiid ovddas.

Váldofeaskára diehtojuohkinskráŋkka lusa mii deaivvadit ja doppe lea maid vejolaš dieđihit oahpisteapmái. Leat ráddjejuvvon sajit oahpisteapmái. Oahpisteapmi lea nuvttá, muhto dus ferte leat sisabeassanbileahtta museai. Oahpisteapmi lea dárogillii.

Bures boahtin!

Priváhta oahpisteapmi

Nationálamusea fállá priváhta oahpistemiid olles čájáhusáigodagas. Háliidat go priváhta oahpisteami? Eambbo dieđuid oaččut go válddát oktavuođa e-poasta bokte: omvisninger@nasjonalmuseet.no