Skoglandskap med trær, steiner og kvister.
August Cappelen, «Utdøende urskog» (utsnitt), 1852
Foto: Nasjonalmuseet / Jacques Lathion
  • 5. juni 2024 kl. 17.00–19.00
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til Nasjonalmuseets skog- og miljødag. Bli med på seminaret «Lyden av natur», som arrangeres i forbindelse med Verdens miljødag 5. juni. Dette arrangementet tar for seg temaer som naturopplevelser og naturtap. 

Opplev tre korte foredrag om hvordan man på ulike måter kan lytte til naturen. Seminaret kretser rundt temaer om hvordan naturen kan oppleves som både inviterende og vakker, fremmed og fryktinngytende. Det tar også for seg hvordan vår moderne livsførsel i stor grad kan kjennetegnes av en økende avstand til naturen.

Oppmøte i Auditoriet. Første til mølla-prinsippet gjelder. Arrangementet er gratis, og du trenger ikke inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta.

Program

  • 17.00: Velkommen: Kort introduksjon med Guri Guri Henriksen, kurator formidling og Per Odd Bakke, spesialrådgiver i Nasjonalmuseet.
  • 17.10: Foredrag: «Skogens stemme» med Mikkel Soya Bølstad, biolog, skribent og foredragsholder – om å høre etter hvordan skogen har det. 
  • 17.45: Foredrag: «Hvordan lytte til skogen – signalarter og hva de forteller oss» med Elna Bastiansen, prosjektleder i Sabima – om å forstå særlige utsatte arter i skogen og hvordan de kan gi oss innsikt i økosystemers helse og historie, og hjelpe oss å bevare og beskytte skogen for fremtidige generasjoner.
  • 18.15: Foredrag: «Naturtap og følelser – et filosofisk perspektiv» med Sindre Brennhagen, naturfilosof – om hvordan naturødeleggelser berører oss på et dypt eksistensielt plan, og hva våre negative, følelsesmessige reaksjoner på endringer i flora og fauna kan si oss om vår grunnleggende tilknytning til naturen.