Britta Marakatt-Labba, «Historjá» (utsnitt), 2003–2007. © Marakatt-Labba, Britta/BONO
Foto: KORO / Cathrine Wang
  • 21. august 2024 kl. 17.30–18.00
  • Nasjonalmuseet

Velkommen til dypdykk om «Historjá» av Britta Marakatt-Labba! Verket er del av utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting».

I denne omvisningen kan du utforske et av Marakatt-Labbas mest betydningsfulle verk, «Historjá», som er en 24 meter lang broderifrise. I dette verket blir små sting til en stor fortelling om samisk historie, mytologi og hverdagsliv. 

Oppmøte og påmelding i infoskranken i Vestibylen. Det er begrenset antall plasser på omvisningen. Omvisningen er gratis, men du må ha inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Denne omvisningen holdes på norsk.

Dypdykk 

Ønsker du å bli godt kjent med et kunstverk eller et tema i en utstilling? Bli med på en Dypdykk-omvisning hvor du kan få dypere forståelse for kunst, arkitektur og design! 

Dáiddavuodjun Britta Marakatt-Labba «Historjá» dáidagii

Bures boahtin dáiddavuodjumii Britta Marakatt-Labba «Historjá» dáidagii! Dáidda lea oassin «Britta Marakatt-Labba. Bastilis sákkaldagat» dáiddačájáhusas.

Dán čájáhusas beasat oahpásmuvvat ovtta Marakatt-Labba deháleamos dáidagiin, «Historjá», mii lea 24 mehter guhkkosaš sákkaldatgovva. Dán dáidagis šaddet smávva sákkaldagažat guhkes muitalussan sámi historjjás, mytologiijas ja árgabeaivválaš eallimis.

Váldofeaskára diehtojuohkinskráŋkka lusa mii deaivvadit ja doppe lea maid vejolaš dieđihit oahpisteapmái. Leat ráddjejuvvon sajit oahpisteapmái. Oahpisteapmi lea nuvttá, muhto dus ferte leat sisabeassanbileahtta museai. Oahpisteapmi lea dárogillii.

Dáiddavuodjun 

Háliidat go buorebut oahpásmuvvat muhtin dáidagii dahje fáddái čájáhusas? Searvva dáiddavuodjun oahpisteapmái, gos oaččut vuđolaš áddejumi dáidagis, huksendáidagis ja hábmemis!