En mann sitter ved tegnebordet med blyant og linjal i hånden.
Sverre Fehn i privatboligen i Tidemands gate i Oslo.
Foto: Teigen Fotoatelier/ Dextra photo
  • 14. august 2024 kl. 17.00–20.00
  • Nasjonalmuseet – Storsalen

Velkommen til foredrag om Sverre Fehn!

Sverre Fehn ville fylt 100 år den 14. august i år. Han var Norges mest kjente arkitekt internasjonalt, vinner av Pritzkerprisen og arkitekten bak en rekke viktige byggverk i Norge og utenlands. Blant dem den Nordiske Paviljongen i Venezia, Arkitekturmuseet i Oslo og en rekke offentlige bygg og eneboliger. Arkivet etter Sverre Fehn befinner seg i dag i Nasjonalmuseet.

Oppmøte i vrimleområdet ved Storsalen. Første til mølla-prinsippet gjelder. Arrangementet er gratis, og du trenger ikke inngangsbillett til Nasjonalmuseet for å delta. Det er 18 års aldersgrense på dette arrangementet.

Program:

17.00 Velkomst ved Martin Braathen og Joakim Skajaa, kuratorer i Nasjonalmuseet og Irene Lønne, rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
17.30 Foredrag av Olav Kristoffersen, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
18.00 Foredrag av Espen Johnsen, professor ved Universitetet i Oslo (UiO)
18.30 Foredrag på engelsk av Francesca Torzo, arkitekt, Italia
19.15 Avsluttende ord fra Ingrid Røynesdal, direktør i Nasjonalmuseet

Åpen bar og lett servering fra kl. 17.00–20.00.

Nasjonalmuseet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) markerer Sverre Fehn jubileet med en serie arrangementer gjennom høsten.