Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Dan Skjæveland (f. 1987) undersøker hva fotografi består av ved å zoome inn på detaljer eller utsnitt fra mangfoldige bildekilder, som boligannonser og bokillustrasjoner. Kanskje fotografi også kan være et dikt, en gåte eller en refleksjon av seerens egne referanser? Til Jeg kaller det kunst bidrar han med tre fotografier som han ønsker at du skal lage en mening ut av, selv om de kan oppleves som bruddstykker.