Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Som historiemaler forteller og tolker Elena Abessinova (f. 1959) historier gjennom kunst. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› stilles to historiemalerier ut, disse preget av hennes bakgrunn som illustratør. Hva skjer når hjemstedet hennes, Kongsvinger, møter mytologi? Abessinova bringer nettopp disse to verdenene sammen; hun tegner en levende historie med både elementer fra norrøn og kristen mytologi, og en kobling til Kongsvinger