Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Kenn-Ole Moen (f. 1954) er en kunstner fra Stjørdal som gjennom kunsten ønsker å belyse psykiske lidelser, samt å utforske ideen om menneskelig verdighet. Til «Jeg kaller det kunst» stiller han ut marmorskulpturen «In Memory of Francesca from Scotland and David from England». Både Francesca og David var nære Kenn, og skulpturen er derfor også en minnemarkering til dem.