Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Kim Laybourn (f. 1988) er en dansk kunstner som bor og arbeider i Oslo. Videoen hans «Det Bevidste Landskab» vises i «Jeg kaller det kunst». Den veksler mellom ulike landskap, men landskapet er laget av plast. Klarte du å avdekke dette? Plasten kommer til syne etterhvert som landskapet begynner å smelte, og Kim leker med skillet mellom det naturlige og det unaturlige. Han arbeider på mange ulike vis, blant annet gjennom lyd, tekst, skulptur, installasjon og video.