Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Vet du hva Hovren-gåetie betyr? Dette er et samisk ord som beskriver en tradisjonell hytte trukket i elgskinn, men det er også tittelen på et av Sissel M. Berghs (f. 1974) verk som stilles ut til «Jeg kaller det kunst». Sissel jobber for å fremme sørsamisk språk, som nærmest har blitt utryddet gjennom fornorskningen av samene.