Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Studert kunsthistorie, og vært håndverker (smed). Inspirasjon? Reisen på livets skole! Med mennesker og kulturer. Ellers vår maler Edvard Munch. Hobby? Filosoferer over menneskes sjel og sinn. Styrke? Kraften fra sjelens nostalgi. Svakhet? Bekymre meg over menneskenes fremtid.

Synvis Glinn Nordin (f. 1948) er en kunstner fra Tromsø som ofte baserer maleriene sine på det han har sett, hørt og opplevd gjennom livet. Til «Jeg kaller det kunst» stiller han derimot ut et maleri som tar utgangspunkt i historiske hendelser. I «Heksebrenning» maler han ulike overgrep mot det samiske folk og deres kultur.