Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Olou Samuel Komlan (f. 1970) stiller til «Jeg kaller det kunst» ut sitt verk The international observers. Her kan du se syv skulpturer, formet som hoder. De
representerer de ulike G7-landene, verdens sju rikeste demokratiske industriland. Alle hodene har til felles at de enten har øynene lukket eller ingen øyne i det hele tatt.  Skulpturene henter inspirasjon fra 1500-talls kunst, hvor flere motiver viste hvordan den blinde leder den blinde.