Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

På hvilken måte avviker du fra samfunnet? Vi er alle, på større eller mindre vis, avvikere fra samfunnets normer. Sille Storihle (f. 1985) utforsker dette i hennes kortfilm «Alt blir så mye mer» som stilles ut til «Jeg kaller det kunst». Her har hun filmet et møte med tre tenåringer som alle har diagnosen ADHD, hvor fokuset heller ligger på deres særtrekk framfor deres likheter.