Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

På hvilken måte avviker du fra samfunnet? Vi er alle, på større eller mindre vis, avvikere fra samfunnets normer. Sille Storihle (f. 1985) utforsker dette i kortfilmen Alt blir så mye mer som kan ses på videoplattformen. Her har Storihle filmet et møte med tre tenåringer som alle har diagnosen ADHD, hvor fokuset ligger på deres særtrekk framfor deres likheter.

Alt blir så mye mer kan du se på videoplattformen fra 14. til 28. juni.