Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Vet ikke. Jeg kan ikke forstå at jeg noen gang har kunnet jobbe med noe annet enn det jeg gjør nå.  Inspirasjon? Bare det å være menneske er en overveldende inspirasjonskilde. Hobby? Jeg spiller volleyball når jeg har tid. Styrke? En hjerne som flommer over av idéer. Svakhet? En hjerne som flommer over av idéer. Favoritt-Instagramkonto? Det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu jeg selv er partner i.

Hvordan ser en figur laget av blod, hår og morsmelk ut? Susanne Hætta (f. 1975) er en fotograf fra Alta. Til «Jeg kaller det kunst» stiller hun ut et fotografi og to skulpturer. I de to skulpturene har Susanne brukt morsmelk, blod og hår i leira for å gi form til de tingene vi vanligvis holder skjult.