Hvordan kommer kunstig intelligens til å forme kjønnsuttrykk og seksualitet i fremtiden? I kortfilmen Is this now? XXYX av Synnøve Sizou G. Wetten (f. 1978) utforskes eksistensielle spørsmål som oppstår der grensene mellom biologi og teknologi viskes ut. Hva for eksempel et kamera fokuserer på kan også bestemme hva øynene våre skal fokusere på. Hvor går egentlig skillet mellom bevissthet og kunstig intelligens?

Is this now? XXYX kan du se på videoplattformen fra 14. til 28. juni.