Hvordan kommer kunstig intelligens til å forme kjønnsuttrykk og seksualitet i fremtiden? I kortfilmen «IS THIS NOW? XXYX» av Synnøve Sizou G. Wetten (f. 1978) utforskes eksistensielle spørsmål som oppstår der grensene mellom biologi og teknologi viskes ut. Hva for eksempel et kamera fokuserer på kan også bestemme hva øynene våre skal fokusere på. Hvor går egentlig skillet mellom bevissthet og kunstig intelligens?