Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Landskapsarkitekt. Inspirasjon? I store museer, i naturen. Hobby? Tur i fjellet, lokal deltaking. Styrke? Strukturert. Svakhet? Seier ja. Favoritt-Instagramkonto? @Tate

Hvor går skillet mellom det abstrakte og det konkrete? Gunnveig Nerol (f. 1958) leker med nettopp denne kontrasten i hennes seks bilder laget på glass. Disse stilles ut til ‹‹Jeg kaller det kunst››, og fokuset ligger på kontraster både i stil og form. Ved å se på de seks bildene får man også et innblikk i hennes kunstneriske prosesser.