Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Fjellet står i fokus i Ingeborg Annie Lindahls (f. 1981) kunst, akkurat slik det har gjort for mange andre kunstnere opp gjennom historien. Fjellet spiller en sentral rolle både fysisk og symbolsk hos mennesket. Likevel eier ikke mennesket fjellet, selv om det ofte fremstår sånn. Til Jeg kaller det kunst stiller Ingeborg ut en fjelltegning laget av naturmaterialet kritt hvor dette forholdet mellom mennesket og fjellet er underliggende.