Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Signe Førde Bødtker maler bilder som gjør at fantasien din går løpsk. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› stiller hun ut maleriet Skolevei, hvor hun maler en ung kvinne til hest med rustning og lanse i en skog. I hverdagen kan man trenge rustning for å møte slagene, men makten man besitter er ikke kongelig.