Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Jurist

Hva betyr ordet «museum» for deg? Nora Joung (f. 1989) utforsker dette i hennes lydverk som skal inkluderes i audioguiden til ‹‹Jeg kaller det kunst››. Lydverket følger museets posisjon i arkitekturen, som moderne samfunnsinstitusjon og gjennom historien. Maktsystemer i samfunnet er den gjennomgående tematikken, og Nasjonalmuseets plass er det som vurderes i verket.