Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Odd Marakatt Sivertsen (f. 1947) lager bilder inspirert av samisk kultur hvor religion og naturtro står sentralt. Temaer som død og kjærlighet går igjen, men i bildene er det likevel naturen som står i fokus og ikke menneskene. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› stiller Odd ut to verk hvor livsstranden, som er det lille området med dyrkbar jord nær havet i nord, er utgangspunktet.