Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Skillet mellom det funksjonelle og det ufunksjonelle viskes ut i Carl Mannovs (f. 1990) kunst. Han lager skulpturer og malerier gjennom å bruke deler fra for eksempel hyller, sofaer, noen utskårne løveføtter eller magasiner. Carl mener at dette bringer kunsten nærmere livet. Til «Jeg kaller det kunst» stiller han ut to malerier og én skulptur.