Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Kokk. Inspirasjon? Andre kunstnere, musikk og kart. Hobby? Plante trær fra frø.

Lars Sandås (f. 1984) forteller historien til marginaliserte grupper i samfunnet. Til «Jeg kaller det kunst» stiller han ut Små monumenter som er en skulptur fra en serie som har blitt stilt ut i områder med betydning for rusmisbrukere i Oslo. Skulpturen, viser politiets aksjon mot rusmiljøet på Nisseberget i 1978. Nisseberget er en høyde i Slottsparken hvor det før var et aktivt rusmiljø.