Til «Jeg kaller det kunst» stiller Melanie Kitti (f. 1986) ut et freskomaleri hvor maleriet bygges opp lagvis med fuktig sand og kalk som hun maler på, og bearbeider det med nye lag eller ved å skrape vekk. Verket fremstår som et puslespill med manglende brikker. Kitti lar motivene forutsi malingen, og disse ser hun på som bruddstykker og erindringer fra eget liv og internett.