Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Inspirasjon? Omgjevnadene mine der eg bur, samarbeidspartnar Harald Dyrkorn og hos filosofar som Henri Bergson, Gilles Deleuze og Gilbert Simondon. Hobby? Nei, det meste eg gjer er kunstrelatert. Styrke? Sta, uthaldande og at eg likar best langsame og omstendelege prosessar. Svakhet? Sta, uthaldande og at eg likar best langsame og omstendelege prosessar. Favoritt-Instagramkonto? @rhiannon.inmansimpson

Har vi fortsatt det samme forholdet til kysten som før? Terese Longva (f. 1976) utforsker dette i sitt videoverk Havland uten kyst som stilles ut til «Jeg kaller det kunst». Verket stiller spørsmål ved om vi blir mer fremmedgjort fra kysten ettersom færre i dag er avhengige av den til sitt daglige virke.