Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Markus Li Stensrud (f. 1983) prøver å finne spenning mellom ulike lag av historien som en måte å se på ideologiske, eksistensielle og moderne spørsmål. I verkene han stiller ut til «Jeg kaller det kunst» utforsker han hvordan kunst brukes som et startpunkt for å utvikle ideer og ideologier i historien. Verkene illustrerer og kritiserer deres politiske kontekst.