Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Hvordan kan kunst forstås best? Tenthaus kollektiv er en kunstnergruppe og et galleri for kunst i Oslo. De har til «Jeg kaller det kunst» bidratt med et dialogbasert kunstverk hvor de har invitert videregående elever til å se utstillingen sammen med seg, for så å la dem velge et verk hver som de senere presenterer for de andre i gruppa og andre besøkende.