Ellen Harriet Ugelstad (f. 1973) har regissert filmen Making Sense Together, som skildrer hvordan helsesystemets maktstrukturer og byråkrati kan forme og påvirke de mest sårbare og deres nærmeste. Inspirert av egne erfaringer med en bror som lever med schizofreni kombinerer Ellen fiksjon, teater og dokumentar for å understreke følelsen av maktesløshet som gjennomsyrer helsesystemet. Dette filmessayet vil du kunne se i «Jeg kaller det kunst».