Joar Nango (f. 1979) bruker en prosessuell og stedsspesifikk metode når han lager installasjoner; kunstverket skapes underveis og tilpasses stedet. Til «Jeg kaller det kunst» lager Nango en hage i samarbeid med en landskapsarkitekt på museets takterasse, hvor fremmede plantearter i Norge er utgangspunktet. Hagen blir et sted for det samfunnet ønsker å utslette. Hvordan snakker vi om fremmede? Hvem bestemmer definisjonen de og det som anses fremmed?