Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Skulptør Johanne Hestvold (f. 1988) veksler mellom ulike perspektiver når hun lager skulpturer basert på undersøkelser av parker. Skulpturene er laget i myceliumkompositt, et materiale der mycel (sopptråder) gror rundt hampfiber. Materialet er tørket og befinner seg i en slags dvale som det potensielt kan vekkes fra under bestemte klimatiske forhold.