Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Linda Lerseth (f. 1984) kombinerer interiørets strenge struktur med hagens organiske, kontrollerte former i en installasjon med et støpt keramikkrelieff. Denne vil du kunne se i «Jeg kaller det kunst». Relieffet består av flere fliser og hverdagslige objekter, som så henger på et hvitmalt listverk.