Utsnitt av av kunstnerens verk.

Filmen Apart er en kjærlighetshistorie der en mann navigerer kjærlighet og lyst, lengselen etter kjærligheten og smerten når man må la den gå. En danseduett mellom to menn, der stereotypene om leder og følger ikke er like klare. Samarbeidsprosjekt mellom Silas Henriksen (f. 1985) og Cecilie Semec (f. 1973). Hvilken verden formes når en kvinnelig filmfotograf filmer en mannlig ballettdanser?

Apart kan du se på videoplattformen fra 14. til 28. juni.