Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Tor-Finn

Plan B? Om jeg hadde visst at interessen skulle vokse seg så sterk ville jeg fulgt mye bedre med i fysikktimene på skolen. Inspirasjon? Religion, folkemusikk, språkteori, konspirasjoner, myter, fysikk og sport. Hobby? Jeg bruker uhensiktsmessig mye tid på sjakk. Styrke? Å se sammenhenger på tvers av ulike felt, og evnen til fordypning over lang tid. Svakhet? Stahet og kontrollbehov er dårlige sider i kombinasjon med konfliktskyhet

Thomas Anthony

Inspirasjon? Peter Greenaway, Alexander Kluge, Ryan Trecartin. Hobby? Gaming, brettspill, reising. Styrke? Oppfinnsomhet. Svakhet? Tvil. Favoritt-Instagramkonto? dolores_corgi

Finnes det én sannhet om kunst? Veier den sannheten tyngre hvis den fortelles av et kunstmuseum? Tor-Finn M. Fitje (f. 1989) og Thomas A. Hill (f. 1989) lager videofilmer der samfunnets universelle sannheter tematiseres med en vri; det er ingen uenighet om dem. Kunstnerne tar for seg ikoniske verk og Nasjonalmuseets formidling. Men fortelles den samme historien?