Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Hilde Skancke Pedersen (f. 1953) eksperimenterer med forholdet mellom mennesket og naturen. Hun er opptatt av hvordan dette forholdet kommer til uttrykk i samisk kultur. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› stiller hun ut to verk. Én video kalt Eana-Land hvor hun gjennom detalj- og oversiktsbilder viser hvordan naturens linjer og former kan ligne på menneskekroppens. Hun stiller også ut et lydbilde komponert av Halvdan Nedrejord, hvor flere lydbilder sammen lager et sanseinntrykk som sier noe om naturens stemning.