Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Kristin Tårnes (f. 1985) forteller om de rare, kanskje glemte og muligens ubetydelige historiene for å ta oss med inn i andre steders tankerekker og historie enn de vi befinner oss i nå. Til ‹‹Jeg kaller det kunst›› bidrar hun med en kortfilm om et nytt bygg for helsevesenet i Kåfjord Kommune. Tilhørighet, tid og å være borte fra et sted er sentrale tema.