Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Slutte å produsere kunst. Inspirasjon?  I andre kunstneres arbeider, døde og nålevende, bøker og museer, utstillinger og samtaler.... Styrke?  Pågangsmot og selvtillit Svakhet? Bekvemmelighet og selvkritikk

Maleren Anniken Harlem Thorsen (f. 1942) fra Oslo prøver med sine malerier å fremstille en løssluppen, gjerne litt grotesk, versjon av tradisjonelle og kjente motiv. Hun maler alt fra abstrakte objekter, til portretter av personer og maritime motiver. Til «Jeg kaller det kunst» stiller hun ut «Margyge», «Havyngel 1» og «Havyngel 2», en serie malerier av havdyr fra folketroens verden. Her fremstilles havfruen, best kjent som en vakker skapning under havet, som en margyge, et skummelt sjøtroll.