Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Er det mulig å være alene og lykkelig? Kunstneren Samuel Brzeski (f. 1988) bruker slike spørsmål fra Quora i sin videoinstallasjon «Has anyone ever cried anything other than tears​​». Her forsøker Samuel å skape større rom for empati, solidaritet og forståelse i samtiden som preges av kriser, apati og motløshet. Verkets overganger  fra ganske tilfeldige, til høyst alvorlige spørsmål uttrykker dette.